tidskriften periferi

  • har utkommit med sitt första nummer - oktober 2018
  • är en kulturtidskrift med rötterna i Bergslagen
  • ger poesin utrymme, men andra kortare texter och bilder har sin givna plats
  • ska spridas som ringar på vattnet
  • vill fylla ett tomrum som finns för skrivare, bildmakare och läsare
  • kommer förhoppningsvis visa att det stora finns i det lilla
  • skall utkomma två gånger om året
  • utges av andersson kulturproduktion